23 March 2011

Earth Hour 2011


Earth Hour kembali lagi..apa itu agak nya Earth Hour...fahamkah kita

tujuan memadamkan semua peralatan eletrik dan lampu? Earth

Hour adalah sebuah kegiatan global yang diadakan oleh WWF

(World Wide Fund for Nature, juga dikenal sebagai World Wildlife

Fund) dan diadakan pada Sabtu terakhir bulan Mac setiap tahunnya

yang meminta rumah-rumah dan perindustrian untuk

memadamkan lampu dan peralatan eletrik yang tidak perlu selama

satu jam untuk meningkatkan kesadaran atas perlunya tindakan

terhadap perubahan iklim. Earth Hour dicetuskan oleh WWF dan The

Sydney Morning Herald tahun 2007 ketika 2,2 juta penduduk Sydney

berpartisipasi dengan memadamkan semua lampu yang tidak

perlu. Setelah Sydney, banyak kota-kota lain di seluruh dunia ikut

menyertainya pada tahun 2008. Earth Hour 2011 akan dilaksanakan

pada 26 Mac 2011 pukul 20.30 sampai 21.30 waktu setempat.

Oleh itu, jom lah kita beramai-ramai menunjukkan keprihatinan kita

terhadap bumi kita. Satu jam mungkin titik tolak ke arah bumi kita

yang lebih baik.No comments:

Post a Comment